Balla D. Károly virtuális törzsasztalánál most 11-en ülnek


Egy Ung parti városban ücsörgök a kávéházban megszokott helyemen. Aki mellém telepszik, annak elmesélem, miként tekingetek Kárpátaljáról a Nagyvilágba. A pincér már hozza a gőzölgő feketét, körben újságok, folyóiratok, könyvek; kellemes zene hangja keveredik a zsongásba; itt ülnek mellettem barátaim, a szomszédos asztaloktól is át- átszólnak a kollégák vagy családom tagjai. Hátradőlök a kényelmes fonott karosszékben. Nagyon jól érzem magam.
Most nyit be a Caféba virtuális nagynéném, aki mostanáig rám várva a Toronyszobámban időzött.
– Édes Néném, meghívhatom Kédet egy következmények nélküli feketelevesre? Időzzön el itten velünk. Én igazán nem sietek.

A törzsasztal aktuális vendégei:

Anyai ágról félig ruszin vagyok, nagyszüleim Máriapócson laktak, a rokonok egy része Szolyván.

Tischler János

...már vagy 32 éve brrr... m e g f e r t ő z ö t t, és most én fertőzök vele másokat, pl. téged...

Szabadi Tibor

 

»Hogyhogy hová, hát át a határon, fel Pestre, rendet csinálni. Ölik egymást a magyarok...«

Balla D. KárolyTÖRZSASZTALI CSEVELY

Asztalunknál baráti csevegés folyik, amelybe Kegyelmed is bekapcsolódhat! Kattinson a címre! (És legyen egy kis türelemmel...)

Törzsasztali csevely
Írószoba
Palackposta
netPÁNSÍP
UngBereg
Vissza a NetCaféba

Fordított érkezési sorrendben – akik asztalomnál ülnek vagy ültek – és amit hoztak magukkal:
Bagu László
Lengyel Tamás

*

Alak a hálóban

Szűgyi Zoltán
Szitányi György
Lengyel Tamás
Beszédes István
Berniczky Éva
Szabadi Tibor

Kedves Barátaim!

Biografio

Kovács Imre Attila

Például Esterházy

Szúnyogh Szabolcs
Balla D. Károly

Amikor nyakára csavarodott a történelem

Amikor csatlakozott a hadhoz