Egy dologhoz van igazi tehetségem: hogy tehetségesnek látsszam. (Déri János)
C-dul (a)
Egy manzardőr feljegyzései

Í R Ó S Z O B Á M

Édes Néném, Isten hozta kédet a Toronyban: padlásszobámban. Kicsit nagy itt az összevisszaság, de talán kiismeri magát. Üljék be a sarokba, abba a fotőjbe, nekem van még kicsi dolgom itten. Addig lelje kedvét valamely irományban... Amott legfelül a választék, csak kattintgassék amaz egérféreggel bátran. Ha penig elunta magát, igyék meg egy feketelevest a szomszédos NetCaféban.
C-dul(a)
Akik nem hisznek az élet értelmében, olykor feltűnően értelmes életet élnek.
A hálálban az az legelviselhetetlenebb, hogy utána is zavartalanul folyik az élet.
Ha újra születhetne, ki szeretne lenni, kérdezte egy újságíró Kányáditól. A költő rövid gondolkozás után és ezt válaszolta: „Finnországi svéd.”
Süketek ritkán botfülűek.
Ha szél nem fújna, vitorla sem kellene.
Platón meghalt. Kant meghalt. Hegel meghalt. És én sem érzem magam valami jól. (Graffiti)
Ha megengeded, hogy valaki feltétel nélkül alávesse magát az akaratodnak, az olyan, mintha engednéd, hogy kést szúrjanak a hátadba. Ha kihúzod, elvérzel, ha ott marad, elgennyesedsz.
Valamit elfelejteni – minőségileg több, mint valamit egyszerűen nem tudni.
Az individuum Kháron ladikján jut el a kollektívum Noé ácsolta bárkájáig. (Hizsnyai Zoltán)
Némely író azért használ műveiben sok gondolatjelet, hogy olybá fessen, mintha lennének gondolataik.
Felirat az Anna presszóban (Bp., Váci utca): ÜLŐFOGYASZTÁS CSAK A FELSZOLGÁLÓ ÁLTAL.
Bartók zenéjét csak addig nehéz befogadni, ameddig szól.
Annál, ha a hatalom öklével rád sújt, egyetlen roszabbat tehet veled: ha a tenyerére ültet.
Hinni kényelmes. Tudni hasznos. Kételkedni szükségszerű.
Ritkán születik jó vers, ha a költő az üres papírra legelőször a saját nevét írja fel.

Árvaság

Nietzsche apám,
se anyám.

Régi idők

Hová lett, hová lett, nem látni, nincs nyoma,
eltűnt, mint dédanyám színezüst lornyona.

Az ördög nem alszik, csak relaxál.


2001. januárjától készítem és küldöm szét közel 200 címre hírlevelemet. Ha szeretné, hogy az Ön drótpostája is rendszeresen meghozza, küldjön egy üzenetet „A nagynéni jelentkezik” szöveggel címemre: bdk@karpaty.uzhgorod.hu
UTÓSZÓ
JEGYZETEK

Szembesülés

FÜLSZÖVEG
egy elképzelt könyvhöz

E könyvben majdnem minden megtalálható, amit ilyesfajta könyvekben megtalálni szokásos. Íme, itt a fülszöveg, kedvcsinálónak (oly mindegy, miről szól, s van-e valódi köze a belvilág tartalmához, hisz célja nem a hiteles tájékoztatás, hanem a figyelem mind teljesebb felkeltése). A könyv elején ott az eligazító Előszó, néhány okosan megírt szemponttal, amelyek megadják az értelmezés lehetőségét és elhelyezik a művet a szerzői oeuvre-ben, hogy a gondolkodni restek is készen kapjanak valamit. A ravaszabb entellektüeleknek szólnak a Jegyzetek, bő utalásokkal csiklandós áthallások feltételezhetőségére. Szárazabb agyú filoszok részére készült a terjedelmes és megfelelően tudákos Utószó-tanulmány, amely mindent elárul a műről, amit egyáltalán tudni róla érdemes, s amelynek értő szándékú tanulmányozása bárkit hozzásegíthet a megismerés édes mámorának látszatához. A könyvet a naplószerűen megírt Werk zárja: az opusz keletkezésének hiteles krónikája, külön kitérőkkel az előzményekre és az alkotói folyamat közben felmerülő problémákra.
   Egyetlen valami hiányzik ebből a könyvből: maga a regény.
   De hiányzik-e valójában?
   Nem mutatja-e fel a felmutatandót az is épp eléggé, ha a környezetét tömör anyagból megformáljuk? Nem hiánya jellemzi-e leginkább a Jelenvalót? A Semmi, mint esztétikai kategória, nem egyenértékű-e a Valamivel? Netalán megkockáztatható egy sőt is?
   Egy bizonyos: tapinthatóan sűrűnek kell lennie annak a matériának, amelyből a regény kivágatik, hogy megjeleníthetővé váljon maga a rés, a folytonossági hiány.
   Nos, ez a könyv, amelynek most a fülszövegét olvasod, kedves Nyájas, éppen az az anyag, amelyben lukként, negatív jelenlétként, hiányként benne van a regény.
   Hogy olvasmánynak ez elég-e, nem tudom. Ám hogy írói kihívásnak izgalmas volt, s hogy a magam támasztotta elvárásoknak megfelelni kivételes alkotói örömöt szerzett, azt tanúsíthatom. Mint ahogy azt is: talán mégis a regényt lett volna könnyebb megírni.

UTÓSZÓ
JEGYZETEK

 

Olyan bizonytalan vagyok. Vagy mégsem? (Graffiti)
Az egészséges lelkületű embert minden magányos pillanat közelebb hozza önmagadhoz. A beteges lelkületűt ellenkezőleg.
...nem minden posztmodern, ami fénylik. (Esterházy)
Vajon illik-e a vadászbálba meghívni az állatvédő egylet elnökét?
Ha nem találod Északot, igazodj Dél iránt.
Az égtájak elnyomják az iránytű egyéniségét.
Vajon Dávid nem a bölcsek kövét pazarolta-e Góliátra?
A vakok intézetében mindig szívesen látnak.
Az egy helyben maradásra számtalan hely alkalmas. (Hizsnyai Zoltán)
Mocskos poharakba nem érdemes tiszta vizet önteni.
Vesztő kockajátékos mondta: A vetés el van kockázva.
Sírni jó, mert amíg könnyeinket törölgetjük, elfedhetjük valódi fájdalmunkat.
Szomorú dolog a hősiesség. (Ljuben Dilov)

B.B. szerkesztő az ezredfordulón:  „Nem kérnék arcpirítóan túl sokat. ... Csupán annyit, hogy a hullámveréstől valami érdemtelenül kegyes véletlen folytán nálam felejtett egérrágta vászonvödörrel megkíséreljek legalább annyi vizet kimerni a mindennapok kaján vihara korbácsolta tengeren bukdácsoló, hollandisajt-monolitságú sajkánból - amilyenben honfitársaim tízmilliói is evickélnek -, aminek híján hozzákezdhetnék legalább a lálek nagyjának az eltömítéséhez..”

(Kárpáti Igaz Szó, 2000. dec. 30.)

Csónakkal nem lehet átkelni a sivatagon.
A sirályok a halat szeretik, nem pedig a tengert.
Veszélyesnek tartom azokat az embereket, akik világnézeti meggyőződésből táplálkoznak vagy csinálnak gyereket.
Minél több könyvet olvasol el, annál kevésbé bízhatsz abban, hogy valami újat még megtudhatsz a világról.
Hiába csókolóztunk egész éjszaka, reggel mégis ragaszkodott a külön fogkeféhez.

(hetente újabb cédulák - felülről kezdődően!)

További cédulák
1999
2000
2001

EGY MANZARDŐR FELJEGYZÉSEI

Többször leírtam már: Ungváron lakom, a Várhegyen. Apám szerint a kertünkben ér véget a Kárpátok. Igaza lehet, mert ha a vár bástyájáról észak felé nézek, azt látom, hogyan halmozódnak egymásra a hegyek, ha viszont padlásszobámból (manzard) dél-délnyugatra vetem a tekintetem, szinte lábam alatt csordogál az Ung, s azon túl már az alföld sok száz mérföldje kezdődik, elláthatnék akár Szegedig, anyám kedves városáig, vagy Zentáig, ahol távoli barátom készíti a maga webmagazinját... De szemem hiába meresztem: a horizontot lezáró otromba sorházak válla fölött csak úgy leshetek át, ha otthagyom az ablakot, íróasztalomhoz ülök, bekapcsolom a rádiót, a tévét, a számítógépet, körberakom magam lapokkal és könyvekkel. Szól a zene, csörög a telefon, jönnek-mennek a drótpostán a levelek, a művek. Bejön a nagyvilág, és én cserében kitárulkozom előtte. Nem, nem kockáztatok semmit. Nem vagyok hazardőr. Manzardőr vagyok, aki rászokott az őszinteség drogjára, és így már alig maradtak titkai. Talán a naplójában sem...

...Alig van remény arra, hogy íróember úgy vezessen naplót, mint más halandó: csak magának. Aki már belekóstolt a közírás ízébe, vagy még inkább, ha már rá is szokott erre az ízre, nemigen tud írást csak úgy létrehozni. „Mű” születik, mihelyst betűket rak egymás mellé, mert hozzáállása, a leírt szöveggel szembeni igénye minőségileg különbözik a csak úgy íróétól. Ez a másfajta igény nyomja rá bélyegét arra is, amit nem szán publikálásra. Hiába hajtogatja hát, hogy csak magának írja naplóját – mégis igyekszik szemléletes észrevételeket tenni, jól gördülő mondatokat illeszteni egymás mögé. Nem akar pongyolán fogalmazni, kerüli a szóismétléseket, belejavít a már leírtakba – azaz munkál benne a műgond, mert aki megismerte a szó súlyát, az többé nem tudja ezt a nemes terhet letenni. Egyre kell vigyáznia: naplóírása ne váljon pózzá. Ne tetszelegjen maga előtt sem az őszinteségével, sem azzal, hogy „majd az utókor”… Elkerülni pedig úgy tudja az asztalfióknak-szántság csapdáit, ha annak tekinti jegyzeteit, ami valójában: publikálható kéziratnak.

1999
2000
2001