Kárpátalja a korlátolt lehetetőségek és a korlátlan lehetetlenségek hazája.
Üdvözöljük honlapunkon, amelyet Ungváron készít Önnek: bdk@karpaty.uzhgorod.ua

Oldalainkon 2000-nél több adatot, több mint 200 irodalmi művet és más dokumentumot talál!

UngBereg Alapítvány

ungbereg.ini.hu
netpansip.ini.hu

ungparty.ini.hu
bdk.ini.hu

Ha az UngBereg Alapítványról kíván többet megtudni, kattintson a fejléc-grafikára vagy a Névjegyre! Ha a 160 ezres magyar nemzeti közösség adatai érdeklik, hívja le a Kárpátalja hivatkozást!  Legfrissebb információink az Aktuális címszó alatt találhatók. Ha olvasnivalót keres, hívja le a NetPánSípot, vagy kattintson a Dokumentumokra! Használja Név- és címtárunkat! Ha pedig szellemi felüdülésre vágyik, üljön be az UngParty NetCaféba!

Időzzön el további oldalainknál is, kattintson a jobb oldali hivatkozásokra!

Kérjük, olvassa el alábbi felhívásunkat!

Közeledik a személyi jövedelemadó-bevallások benyújtásának határideje. Közhasznú szervezetként működő Alapítványunk jogosult arra, hogy a magyar állampolgárok adójának 1%-át elfogadja és közhasznú célokra fordítsa. Kérjük, olvassa el alábbi felhívásunkat:

Önnek nem kerül semmibe — számunkra fontos lehet!

Kérjük, támogassa Alapítványunkat (és révén a kárpátaljai magyar kultúrát) azzal, hogy személyi jövedelemadója
1 %-ának
a felhasználásáról javunkra rendelkezik. Ehhez elegendő, ha 2000. évi személyi jövedelemadója bevallásához zárt borítékban mellékeli az alábbi tartalmú nyilatkozatot:

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

18071119-2-01
A kedvezményezett neve:

(ennek kitöltése nem kötelező)
UNGBEREG IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY

E nyilatkozatát tegye szabvány méretű postai borítékba;
ezen – igen fontos! – tüntesse fel saját nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét!
A nyilatkozatot tartalmazó zárt borítékot tegye az SzJ bevallását tartalmazó nagyobb borítékba és így küldje el az adóhivatalnak.
(Ha jövedelemadóját a munkaáltatója számolja el, a nyilatkozatot tartalmazó és megfelelő adatokkal ellátott borítékot neki adja át!)
Köszönjük!

Alapítványunk közhasznú tevékenységéről Felhívásaink és Hivatalos közleményeink között olvashat.

Aktuális!

Frissített honlapunkon 2001. január 25. óta Ön a

.

látogató


Észrevételeiket a
bdk@karpaty.uzhgorod.ua
címre írhatják meg


Alapítványunk széles körű irodalomszervező tevékenységet folytat, a minőségre és a tényleges teljesítményre helyezve a hangsúlyt tesz erőfeszítéseket azért, hogy a kárpátaljai magyar kulturális élet szereplői a szélesebb horizontú kulturális közegekbe integrálódhassanak. Kérjük, támogassa munkánkat! Olvassa el Felhívásainkat!

Névjegy

Az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítványt 1995. január 30-án vette nyilvántartásba a budapesti Fővárosi Bíróság az 5324-es sorszám alatt. 1998. január 1-től közhasznú szervezetként működik. Célja: közreműködés a kárpátaljai magyar irodalom és kultúra támogatásában. Közhasznú működése mellett az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytat. Irányító szerve a Kuratórium.

Székhely: H-1054 Budapest, Báthori u. 20.
Számlaszám: ABN-AMRO Bank Rt. 10200830-32319857-00000000
Adószám: 18071119-2-01
Levelezés: Balla D. Károly, UA-88000 Ungvár (Uzhgorod), Vár u. (Zamkova) 8.
Tel/fax: (+380) 3122 326 58
Mobil: (+36) 30 260 0659
E-mail: bdk@karpaty.uzhgorod.ua
Internet: http://ungbereg.ini.hu
Telephely (könyvlerakat): IMI-Print Kft.: H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 136.

 
Vissza az elejére

Főbb tevékenységi köreink

Az UngBereg Alapítvány a Pánsíp ungvári szerkesztőségével szoros együttműködésben fejti ki tevékenységét. Összefogásuk révén olyan kis létszámú, ám hatékony szellemi műhely jött létre, amelynek keretében jelentős kiadói és irodalomszervezői, újabban internetes szolgáltatói munka folyik. Címszavakban: 

Főként kárpátaljai magyar szerzők könyveinek kiadása és terjesztése, népszerűsítése Kárpátalján, Magyarországon, a magyar nyelvterület más régióiban és Nyugaton (1999-ben például részt vettünk a Frankfurti Könyvvásáron).
Alapítványunk két díjat alapított és ítél oda évente, emellett ösztöndíjakkal, támogatásokkal segíti a legeredményesebb kárpátaljai magyar értelmiségiek alkotótevékenységét.
2000 januárja óta tartott összejövetelei révén a szakmai diskurzus fontos és népszerű színterévé vált, amelynek keretében előadásokra, könyvbemutatókra, irodalmi estekre, szerzők és szellemi műhelyek bemutatkozására kerül sor.
2000 októberétől érhető el. Egyrészt azzal a szándékkal szerkesztjük, hogy az érdeklődőket fontos (és pontos!) információkhoz juttassuk, másrészt a kárpátaljai szellemi élet jelentős résztvevői számára kívánunk bemutatkozási lehetőséget, széles nyilvánosságot biztosítani.
– ezen a címen 2000 legvégén került Internetre a Kárpátalján szerkesztett első digitális magyar folyóirat, amely az 1993-tól megjelenő Pánsíp c. lapot és ennek almanachsorozatát
(UngBereg 1999, 2000, 2001) váltotta fel.
  • Egyéb tevékenység
Résztvétel szakmai rendezvényeken (pl. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál); előadókörutak, irodalmi rendezvények szervezése Kárpátalján és Magyarországon; publikációk, válogatások összeállítása és elhelyezése különböző fórumokon; kulturális szolgáltatások (előadások tartása; tanulmányok készítése; szövegszerkesztés; nyomdai előkészítés; fordítás; adatszolgáltatás stb.); kapcsolattartás és együttműködés más kulturális műhelyekkel.


     Az UngBereg és a Pánsíp elsősorban nem a pályázati úton elnyerhető (a határon túli magyarság felé irányuló) támogatásokra építi tevékenységét: több esztendeje (1997 óta) nem nyújtunk be pályázatokat az Illyés Közalapítványhoz és (1995 óta) a magyar kulturális minisztérim könyvtámogatási keretéből sem igyekszünk forrásokat szerezni kiadványaink megjelentetéséhez. (E magatartásunkat a Kárpátalján működő „szűrők”, ún. alkuratóriumok tevékenysége és illetékessége elleni csendes tiltakozásnak szánjuk.) Számítunk azonban a kölcsönös érdekeltséget szem előtt tartó vállalkozók és a mecénás hajlamú önzetlen magánszemélyek együttműködésére és támogatására, illetve – igen hangsúlyosan – a  közreműködők térítés nélkül végzett munkájára. Fenntartásai költségeit az UngBereg Alapítvány kezdettől fogva a vállalkozói alapon végzett kulturális szolgáltatások (előadások szervezése és tartása, kiadványtervezés, szövegszerkesztés, tanulmányok készítése, adatszolgáltatás) bevételeiből és könyveladásból fedezi.
 
Vissza az elejére
Vissza az elejére

Alapítványi, kiadói kapcsolataink, partnereink, támogatóink, barátaink linkjei:

(listánkat folyamatosan bővítjük)

 

HUNSOR
www.hunsor.nu/

Kárpátalja (online hetilap)
www.karpatok.uzhgorod.ua/hetilap
Szabad Formák
www.edition.hu