UA-88 000
Ungvár
Vár u. 8.

bdk@karpaty.uzhgorod.ua

A Pánsíp ungvári szerkesztősége 1993-ban kezdte meg ténykedését, előbb a Galéria Kiadó keretei között, majd annak megszűnésétől önálló szellemi műhelyként, az UngBereg Alapítvánnyal szoros együttműködésben. A szerkesztőség a Pánsíp c. kulturális magazin (1993-1999), illetve (1999-től) a Pánsíp évkönyveként jegyzett UngBereg-almanachsorozat, valamint a 2000 végén indult netPÁNSÍP gondozása mellett más szerkesztési, szervezői feladatokat is ellát, részt vesz a könyvkiadásban és -terjesztésben, pályázatokat hirdet, író-olvasó találkozókat szervez, kulturális szolgáltatást nyújt.
2000 januárjától a szerkesztőségi keretek között tartja összejöveteleit a Pánsíp Irodalmi Szalon.

A szerkesztőség vezetője: Berniczky Éva.
Kiadó, alapító főszerkesztő: Balla D. Károly

A szerkesztőség tagjai, belső és állandó külső munkatársai az alapítás óta:

Bagu László (1997-98), Balla D. Károly (1993-),
Berniczky Éva (1993-), Csernicskó István (1996-),
Fedinec Csilla (1999), Horváth Sándor (1993-95),
Kovács Elemér (1993-96), Kőszeghy Elemér (1993),
Lengyel Tamás (1994-95), Nagy Zoltán Mihály (1993-96),
P. Punykó Mária (1993-95), Aleksey Popov (1994-95),
Szöllősy Tibor (1993-95).

A lap első 22 számának repertóriumát lásd: Pánsíp-bibliográfia!
2000. december végén a Hálóra került a netPánsíp!
2001 januárjában megjelent az UngBereg 2001!

   

Észrevételeiket a bdk@karpaty.uzhgorod.ua címre írhatják meg