Pánsíp Irodalmi Szalon

Általában a Szalonról

    Szerkesztőségünk és Alapítványunk független szellemi műhelyként évek óta fáradozik azon, hogy (hiányt pótolva) Kárpátalján kialakítsa az érdemi szakmai diskurzus kereteit. Ennek érdekében hoztuk létre a Pánsíp Irodalmi Szalont, amelynek falai között az irodalmárok és az irodalom iránt fokozottan érdeklődő másszakmabeliek rendszeresen találkozhatnak egymással, frissen reagálhatnak a fontosabb kulturális eseményekre, részben szervezett előadások meghallgatása és megvitatása, részben pedig kötetlen eszmecsere keretében ütköztethetik aművészetről, az irodalom szerepéről, a kisebbségi kultúra sajátos feladatairól vallott nézeteiket. A Szalon nyitó rendezvényére 2000. január 29-én került sor. Ettől kezdődően közel havi rendszerességgel (általában a hónap utolsó szombatján) tartottuk összejöveteleinket, amelyek során könyv- és lapbemutatókra, irodalmi előadásokra, szakmai beszámolókra, vitákra került sor. Meghívott vendégeink, előadóink voltak a 2000. év során: Ambrus Zoltán (Békéscsaba), Bagu Balázs (Bátyú), Bagu László (Budapest–Bátyú), Banner Zoltán (Békéscsaba), Botlik József (Budapest), Csernicskó István (Bátyú), Dupka György (Ungvár), Elek Tibor (Gyula–Békéscsaba), Ferenczi Tihamér (Badaló), Grecsó Krisztián (Békéscsaba), Ivaskovics József (Ungvár), Jánosi Zoltán (Nyíregyháza), Komlós Attila (Budapest), Kovács Imre Attila (Budapest–Hódmezővásárhely), Kovácsné Marton Erzsébet (Beregszász), Lengyel Tamás (Budapest), Lisztóczky László (Eger), Nagy Zoltán Mihály (Csonkapapi), Pomogáts Béla (Budapest), Penckófer János (Beregszász), Péntek János (Kolozsvár), Réti Árpád (Eger), Serfőző Simon (Miskolc), Szoboszlai István (Beregszász), Tóth István (Budapest), Trill Zsolt (Beregszász), Udvari István (Nyíregyháza), Varga Béla (Ungvár–Eszeny), Vidnyánszky Attila (Beregszász) és mások.
     Megalakulása óta a Szalon keretében tartjuk a KÁRMIN-díj és a Váradi Sternberg János Díj átadási ünnepségét, meghallgatva a díjazottakat méltató laudációkat.

 

2000. novemberi összejövetelünk

A Pánsíp Irodalmi Szalon
2000. november 25-én tartotta legutóbbi összejövetelét a Pánsíp ungvári szerkesztőségében.
A programból: A magyar tankönyvkiadás helyzete Kárpátalján.
Vendégünk volt Varga Béla, a Szvit Tankönyvkiadó magyar szerkesztőségének vezetője és Kovács Bertalan szerkesztő.

Vendégeink voltak a békéscsabai Bárka c. folyóirat szerkesztői és szerzői:
Ambrus Zoltán (kiadó), Elek Tibor (főszerkesztő), Grecsó Krisztián (szerkesztő) és Banner Zoltán (szerkesztő bizottsági tag)
A közel két órás bemutatkozó est keretében a jelenlévő szerzők
felolvastak írásaikból, valamint Banner Zoltán előadásában Balla D. Károly,
Tandori Dezső, Nagy Gáspár,  és Kovács András Ferenc versei hangzottak el.

2001. januári összejövetelünk

A Pánsíp Irodalmi Szalon 2001. január 27-én tartotta soron következő összejövetél a Pánsíp ungvári szerkesztőségében. Szűk körű baráti fogadás keretében itt és ekkor került sor a KÁRMIN-díj és a Váradi-Sternberg János Díj átadására.  KÁRMIN-díjban prózaírói és irodalomkritikusi tevékenysége elismeréséül Penckófer János részesült. (Laudáció: Nagy Zoltán Mihály.) A Várady-Sternberg János Díjat ezúttal Vári Fábián László és Varga Béla vehette át, előbbi a ruszin népballadák avatott műfordítójaként, utóbbi tudósítói munkájáért, a magyarországi hírközlés tárgyilagos tájékoztatásáért. (A Ladációkat Tóth István és Beregszászi Anikó tartotta.) A 15-15 ezer Ft pénzjutalommal járó díjakat az UngBereg Alapítvány kurátorai, Balla D. Károly és Csernicskó István adta át.

A BeregInfo fotóin:

Tóth István Penckófer Jánosnak, Balla D. Károly Varga Bélának gratulál.

 


 

A Pánsíp Irodalmi Szalon támogatói 2000-ben:

Nemzeti Alapítvány,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya,
Határon Túli Magyarok Hivatala,
Magyar Kultúra Alapítvány,
UngBereg Alapítvány