Hogyan támogathat – mit támogathat?

 Ha Ön akár magánemberként, akár az Ön által képviselt cég, intézmény, alapítvány, szervezet képviseletében támogatni kívánja a Pánsíp szerkesztőségét és az UngBereg Alapítványt, kérjük, ezt tegye meg az alábbi számlaszámra történő átutalással:
ABN-AMRO Bank Rt., 10200830-32319857-00000000
UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány.
Hozzájárulásokat várunk:
 internetes adatszolgáltatásunk folytatásához és bővítéséhez;
 • a világhálón működő folyóiratunk készítéséhez;
 a KÁRMIN-díj és a Váradi-Sternberg János Díj összegéhez;
 a Pánsíp Irodalmi Szalon fenntartási költségeihez;
 az Alapítvány könyvkiadói működéséhez;
 könyvkiállításokon, bemutatókon való résztvételeink kiadásaihoz;
 író-olvasó találkozók, előadókörutak szervezéséhez;
 irodánk technikai felszerelésének fejlesztéséhez;
 az általunk rendszeresen támogatott rendezvények költségeihez;
 • a részünkről meghirdetendő irodalmi pályázatok díjaihoz.

 Az UngBereg Alapítvány 1998-tól közhasznú szervezetként működik. A magyarországi adótörvények a közhasznú szervezeteknek nyújtott anyagi támogatás mértékében adó- és adóalap-csökkentésre jogosítják az adományozót. Éljen ezzel a lehetőséggel! (Ha Önnek gondot okoz a banki átutalás, kérésére postán befizethető sárga csekket küldünk.)
Azzal is támogathat bennünket, ha személyi jövedelemadója 1%-át felájánja.
Kérjük, olvassa el az alábbi felhívást:

1% - Önnek nem kerül semmibe — számunkra fontos lehet

Kérjük, támogassa Alapítványunkat (és révén a kárpátaljai magyar kultúrát) azzal, hogy személyi jövedelemadója
1 %-ának
a felhasználásáról javunkra rendelkezik. Ehhez elegendő, ha 2000. évi személyi jövedelemadója bevallásához zárt borítékban mellékeli az alábbi tartalmú nyilatkozatot:
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
18071119-2-01
A kedvezményezett neve:
(ennek kitöltése nem kötelező)
UNGBEREG IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY
E nyilatkozatát tegye szabvány méretű postai borítékba;
ezen – igen fontos! – tüntesse fel saját nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét!
A nyilatkozatot tartalmazó zárt borítékot tegye az SzJ bevallását tartalmazó nagyobb borítékba és így küldje el az adóhivatalnak.
(Ha jövedelemadóját a munkaáltatója számolja el, a nyilatkozatot tartalmazó és megfelelő adatokkal ellátott borítékot neki adja át!)
Köszönjük!