Pályázatok

(a felhívások tartalmáért az eredeti meghirdetők viselik a felelősséget)

Kosztolányi apokrif-pályázat

Az Üzenet folyóirat és zEtna webmagazin talált Kosztolányi művek „beszolgáltatására” hirdet novella- illetve verspályázatot. Az apokrif munkák 2001. március 15-ei határidővel beküldhetők drótpostán a webmaster@zetna.org.yu, illetve postán a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre címére (24400 Zenta, Pf. 56).
A pályázat nyílt. A díjakat zsűri ítéli oda. Az első díj 3000, a második 1800 és a harmadik 1200 dinár.
A legjobb pályaművek az Interneten a zEtnán (www.zetna.org.yu), nyomtatásban pedig az Üzenet hasábjain jelennek meg.


Vígjáték-pályázat

A József Attila Színház Igazgatósága pályázatot hirdet Magyarországon játszódó, mai tárgyú vígjáték megírására.
Színpadi szerzőink az 1900-as évektől kezdve a főváros színházi életét jellegzetesen pesti, közép-európai bölcsességgel, humorral megírt művekkel gazdagították.
A műfaj fél évszázadon át hazai és nemzetközi sikert aratott. A közönség igénye a kortárs történetek vígjátéki feldolgozása iránt változatlan.
Színházunk repertoárjában a vígjáték áll a középpontban, ezért hirdetjük meg pályázatunkat.
Díjazás:
I. díj: 800.000 Ft
II. díj: 500.000 Ft
III. díj: 200.000 Ft

Benyújtási határidő: 2001. június 30.
A beérkezett alkotásokat felkért bíráló bizottság minősíti.
Eredményhirdetés: 2001. szeptember 15.
A díjazott vígjáték(ok) terveink szerint 2002-ben bemutatásra kerülnek.
A pályázat Budapest Főváros Önkormányzata
segítségével jött létre!


 

Az Orbis folyóirat, a kanizsai Tisza Klub és a zEtna webmagazin

irodalmi pályázatot hirdet

Folyó-irat

címmel

Pályázni olyan művekkel lehet, amelyek különféle létező, valaha létezett,
jövendő és képzelet szülte folyókról, kikötőkről, partokról, azok flórájáról és
faunájáról, a emberfiguráiról, stb. szólnak.
(Az állóvizi történetek kizárva: történetet csak a folyóvíz ír.)
A pályázat zsűrije párhuzamosan magyar és szerb nyelven egy-egy első,
második és harmadik díjat oszt ki. Az első díjjal 3.000, a másodikkal 2.000, míg
a harmadikkal 1.000 dinár pénzjutalom jár.
A beküldési határidő: 2001. április 30. A pályamunkák az Orbis folyóirat
posta- (Tito marsall 32., 24420 Kanizsa), illetve a zEtna magazin
drótposta-címére ( webmaster@zetna.org.yu ) küldhetők be.
A legjobb alkotások nyomtatásban az Orbis folyóiratban, a világhálón pedig
a zEtna webmagazin oldalain látnak napvilágot.


Pályázat egy könyv megírására

(a pályázat szövegében az eredeti közzététel írásmódján nem változtattam - B.D.K.)

A Hunyadi Mátyás Öcs. Mk. (HMK) pályázatot hirdet az alanti könyv megirására:

Magyarország szerepe a Szovjet Unió felbomlásában

Elképzelés szerint a mü a politikusok, diplomaták, katonák, újságirók, külföldi magyarok és a történelmet kedvelök számára készülne. Tehát nem történelmi szakkönyv!

Célja, Magyarország döntö szerepének tudatositása a Szovjetunió szétrombolásában, a nyugati politikai elit és a közvélemény alakitói körében.

Ajánlott fejezetek:

Az 1956-os forradalom.
A forradalom hatása a Szovjet Unióra.
A forradalom hatása az "Euro-Kommunizmusra".
A forradalom hatása a nagyhatalmak stratégiájára.
A forradalom a világ sajtóban.
A forradalom leverésének nemzetközi következményei.
A lazitási kisérletek (Az uj gazdasági mechanizmus).
A Kissinger terv idöszerütlensége - Bush elnök ellenlépései.
A határnyitás elözményei az MSZP vezetöségében.
A határnyitási döntés titkai és következményei.

A könyv terjedelme kb. 200-250 oldal. A könyvnek olvasmányosnak, de ugyanakkor történetileg pontosnak kell lennie. Hivatkozások és a források megjelölése fontos.

A pályamunkákat mágnes lemezen kérjük.

Pályázati határidö 2001, május 31.

Elsö dij: US$ 2,000.
Második dij US$ 1,000
Harmadik dij US$ 750

A kiadott könyv szerzöje minden 1000 könyv után 50 tiszteletpéldányt kap.
A HMK a dijnyertes munkák angol és más idegen nyelvü (nyomtatott könyv és elektronikus lemez illetve WWW honlap) kiadásának jogát fenntartja, de a magyar nyelvü kiadás jogára nem tart igényt.

Elképzelhetö a munka megosztása egy hazai és egy nyugati szerzö között.
A biráló bizottság tagjai: A HMK vezetöje, 2 külföldi és egy honi magyar politologus illetve történész.

Magyaródy Szabolcs

42 Juanita Dr.,
Hamilton, ON,
L9C 2G3, Canada

Tel: 905-389-5007
Fax: 905-389-0248
E-Mail: magy@globalserve.net
Honlap: http://www.hungary.com/corvinus